Apply Rekryterings policy för Personuppgiftshantering – GDPR

Vi vill att du skall känna dig trygg med hur vi använder dina personuppgifter när du anlitar oss och våra tjänster. Din integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig. Från den 25 maj 2018 gäller GDPR (General Data Protection Regulation) i Sverige och EU.

Apply Rekrytering som rekryteringsföretag tillhandahåller personuppgifter från både kund och kandidater i ambitionen att matcha kandidat med kunds efterfrågade kompetens.

 

Typ av personuppgifter och syfte med bearbetning.

Vi bearbetar personuppgifter som kandidater lämnat för att bli aktuella inför en viss tjänst eller för att finnas med inför kommande tjänster. Vi samlar in personuppgifter i ambitionen att uppfylla kunds önskemål om kandidat för att matcha rätt profil med rätt tjänst hos kund.

De personuppgifter som behandlas är namn, telefonnummer, adress, person nr, e-postadress samt den information kandidat valt att lämna i sin CV samt annan information som lämnas eller hänvisas till inför en rekrytering. Vi behandlar personuppgifter för de ändamål som nämnts och använder oss av legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med både kund och kandidat. Det innebär bl.a. att personuppgifter kan komma att överföras till arbetsgivare inför en rekrytering.

Dina personuppgifter kommer lagras under den tid Apply Rekrytering har avtal med uppdragsgivare och som senast tidpunkten för lagenlig preskriptionstid. Vi säljer inte, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.

 

Dina val och rättigheter

Du är välkommen att höra av dig om du har några funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att få personuppgifter korrigerade eller raderade. En begränsning eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla information till dig som beskrivs ovan. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det upphör vår databehandling för ovan angivna ändamål och vi tar bort dina personuppgifter från våra system.

Vill du veta mer om GDPR kan du läsa mer på Datainspektionens webbsida.

Denna informationstext uppdaterades den 25 maj 2018 och kan komma att ändras. Ändringar publiceras på vår hemsida.