Effektiv sälj- och organisationsutveckling

Vill ni öka säljkraften i företaget?

Kanske känner ni idag en osäkerhet i om effektiviteten och verkningsgraden är på topp. Vi hjälper er utvärdera och ta tempen på era nuvarande sälj- och marknadsaktiviteter.

Vi jobbar med organisationsutveckling, säljstöd, utbildning, kampanjer och andra projekt. Vi har en bred säljkompetens och erbjuder rådgivande eller genomförande resursstöd.

Vi genomför ofta uppdrag som funktionschef för projekt som löper under längre perioder.