Rekrytering

Executive Search, rekrytering och Urval

En bra rekrytering bygger på kunskap, förståelse och förtroende. En misslyckad rekrytering innebär en onödig kostnad, men också lidande för den drabbade individen. Därför är grunden i vårt rekryteringsarbete att lära känna våra uppdragsgivares företag, kultur, omvärld, mål och visioner. Vi genomför alltid våra rekryteringsuppdrag i nära samarbete med våra kunder.

Apply Rekrytering erbjuder hela eller delar av rekryteringsprocessen från analys till presentation av ett antal huvudkandidater. Tillsammans beslutar vi om lämplig rekryteringsmetod för den aktuella befattningsprofilen. Executive search, headhunting och annonsering eller en kombination av de olika metoderna.

  • Search – vi söker fram och tar direktkontakt med lämpliga kandidater
  • Annonsrekrytering – fördelen är att man når ut till många tänkbara kandidater
  • Search, headhunting och annonsrekrytering i kombination
  • Urval – personbedömning
  • Konsult och interim

Vi har mångårig erfarenhet av att matcha verksamhetens behov med individens kompetens och profil. Vi har lyckats med vår ambition att skapa långsiktiga samarbeten med våra kunder. Våra uppdrag kommer huvudsakligen från rekommendationer och tidigare uppdragsgivare.