Apply rekrytering

Apply är det personliga konsult- och rekryteringsföretaget i Stockholm. Vi har mer än 10 års erfarenhet av rekrytering och organisationsutveckling. Vi är specialister på rekrytering inom logistik, transport, supply chain, inköp, upphandling och marknad till både privat och offentlig sektor. Välj oss som din rekryteringskonsult och få mer tid för din kärnverksamhet.

Rekrytera rätt

Medarbetarna är ofta den stora skillnaden mellan ditt företag och dina konkurrenter. Därför är rätt person avgörande för företagets utveckling. Med executive search söker vi upp, attraherar och rekryterar talangfulla specialister och konsulter som t ex inköpare, inköpschef, logistikchef, supply chain manager, konsult eller upphandlingschef. Apply har ett väl inarbetat nätverk.

Affärskritiskt

En chefsrekrytering är en investering. Den är tidskrävande, men också svår och obekväm. Det går inte att enbart lita på magkänsla & vänner. Vår rekryterings- metod ger dig en snabb och trygg process. Vi har mångårig erfarenhet när det gäller rekrytering av kvalificerade specialister, chefer och konsulter inom supply chain, transport, logistik och inköp.

Med mer än 15 års erfarenhet från rekrytering och konsult med inriktning på Supply chain kan vi bidra med expertis,  nätverk och en process som leder till en lyckad rekrytering.

Vårt erbjudande

Att genomföra en rekryteringsprocess och lyckas med en rekrytering kräver gedigen erfarenhet , förståelse och kunskap om den verksamhet och bransch det handlar om. Det har vi och vår fokus är tydlig.

Vi är specialiserade på executive search, headhunting och rekrytering inom supply chain, logistik, inköp med ett väl inarbetat nätverk i både privat näringsliv och offentlig sektors kommuner samt kommunägda företag.

 • Interim & Consulting

  Vid resurs och kompetensbehov. Anlita en erfaren specialist eller operativ chef inom supply chain

 • Executive Search

  Aktivt identifiera och attrahera utifrån en profil. Man når även de som inte aktivt söker karriärändring.

 • Rekrytering med annons

  Ett urval genomförs av de kandidater som sökt en publicerad tjänst. Dessa söker ny karriär och är därmed starkt motiverade.

 • Second opinion

  När ni har egna kandidater. Vi genomför urval och djupintervjuer. Vi utför även personlighetstester.