Etik

Vi har höga etiska ambitioner.

Som konsult och kompetensföretag tillämpar vi tystnadsplikt. Alla uppdrag och dess innehåll behandlas konfidentiellt med hänsyn till både våra uppdragsgivare och övriga parters intressen. Vi har höga normer i vårt arbete samt respekterar och tar ansvar för alla våra parters rätt till hög integritet.