Platschef till DHL Global Forwarding

Tjänsten är tillsatt

DHL är världsledande inom internationell expressfrakt och logistik och har som specialitet att ta fram innovativa och skräddarsydda lösningar. DHL erbjuder expertis inom express, flyg- och sjöfrakt, landtransporter, kontraktslogistik och internationella brevtjänster i kombination med ett världsomspännande och heltäckande nätverk tillsammans med en god kännedom av lokala marknader. DHL’s internationella nätverk binder samman fler än 220 länder och territorier över hela världen med mer än 500 000 medarbetare.

Vi söker nu en Platschef till vår uppdragsgivare DHL Global Forwarding i Märsta.

DHL Global Forwarding i Märsta är till största delen ett flygkontor. I rollen som Branch manager är du en del av affärsområdets ledningsgrupp och ska aktivt bidra till utvecklingen av detsamma.
Du ska leda, styra, utveckla och följa upp den operativa verksamheten i linje med DHLs riktlinjer. Du ska verka för en kontinuerlig förbättring av företagets service, produktivitet, processkvalitet och även säkerställa att definierade mål avseende verksamheten uppnås. Dessutom ska du säkerställa att verksamhetens tillgångar och resurser tas tillvara och utvecklas på bästa sätt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Budgetansvar för kontorets operationella flygverksamhet
  • Det funktionella ansvaret omfattar personal, kvalitet, miljš och administration för den operationella enheten
  • Ansvarar för den dagliga driften, den strategiska planeringen och enhetens utveckling.
  • Ansvara, utifrån definierade mål för att initiera, genomföra och följa upp samtliga aktiviteter inom ansvarsområdet.

Vi vill att du har flera års erfarenhet från logistik och transportbranschen samt en mycket god kommersiell erfarenhet. Du har en gedigen ledarerfarenhet och stor förmåga att entusiasmera och utveckla dina medarbetare. Vi söker dig som är mål- och resultatinriktad och som har förmåga att driva en organisation under utveckling. Du har en stor drivkraft och är en person som åstadkommer resultat. Du är beredd att satsa och vidareutveckla vår enhet och ger dig inte förrän dina uppsatta mål är nådda.